Menu

GENERALFORSAMLING 2018

image
17. januar 2018 kl. 20:34

Der afholdes ordinær generalforsamling i Lunderskov Boldklub

Lørdag den 3. februar 2018 kl. 10.00

Dagsorden ifølge vedtægterne

Kom og hør hvordan det er gået og få indflydelse i på fremtiden i klubben

Forslag der ønskes behandlet skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes. Stemmeret til generalforsamlingen har alle aktive medlemmer over 16 år samt forældre til spillere under 16 år, trænere, kioskpersonale, udvalgsmedlemmer og ledere. Stemmeret kan kun udøves ved personlig fremmøde.

 

Generalforsamlingens dagsorden er følgende:

  1. Valg af dirigent.
  2. Formandens beretning, herunder evt. beretning fra udvalg.
  3. Regnskab.
  4. Fastsættelse af kontingent og tillæg for restance.
  5. Indkomne forslag.
  6. Valg (Dirigenten afgør valgform):
  7. Eventuelt.

 

Mvh. Bestyrelsen