Menu

Hvis mange yder lidt, undgår vi, at få yder for meget

image
17. november 2017 kl. 15:12

Lunderskov Boldklub er baseret på frivilligt arbejde. Og mange yder en stor indsats for klubben. Over 250 frivillige bruger minimum 3 timer om året på Lunderskov Cup og 72 frivillige er aktive i klubben resten af året, som trænere, holdledere, udvalgsmedlemmer og så videre - og her ydes oftest mere end 3 timer. Tusind tak.

Med næsten 300 medlemmer er potentialet for frivillige dog langt større. Hvis alle i direkte tilknytning til klubben skulle yde en indsats ville tallet nok være over det dobbelte når spillere, forældre og bedsteforældre tælles med. Derudover kommer alle de som ikke har tilknytning til klubben hvoraf nogle allerede yder en indsats i dag.

Vi har en fantastisk klub. Rigtigt gode faciliteter i form af baner og klubhus. Lavt kontingent ift. andre. Gratis spillertøj. Vi er en klub for HELE Lunderskov. Vi samler byen til LB cup og sætter Lunderskov på landkortet. Vi har allerede mange frivillige. Godt kammeratskab. Gode og loyale sponsorer. Mange muligheder for at lave aktiviteter på holdene. Og så har vi en rigtig god og sund økonomi.

Klubben forventer, at man som spiller/forælder deltager i én eller flere af de opgaver som skal udføres i det omfang det er muligt. Nogle har flere ressourcer i overskud end andre og det respekterer klubben. MEN der er for mange som ikke yder - det er ofte Tordenskjolds soldater - og det er et problem.

Men er klubben god nok til at fortælle hvilke opgaver der er brug for hjælp til? Er klubben god nok til at kommunikere? NEJ det er vi ikke.

Derfor vil vi indenfor kort tid informere om hvordan den fremtidige Lunderskov Boldklub organisation bliver og hvordan vi vil arbejde med frivillighed ved at involvere flere og beskrive de opgaver som skal løses så man som frivillig ikke risikerer at klubben tager hele armen når man giver en hånd.

 

Rigtig god dag.

Bestyrelsen i Lunderskov Boldklub