Menu

Ny bestyrelse i Lunderskov Boldklub

image
18. februar 2018 kl. 19:56

Lørdag den 3. februar 2018 var der generalforsamling i Lunderskov Boldklub. 6 ud af 9 bestyrelsesmedlemmer ønskede ikke genvalg.

Det var heldigvis lykkedes bestyrelsen, at finde 2 nye bestyrelseskandidater nemlig Martin Winther og Simon Andersen.

Martin Winther har været træner i klubben gennem flere år, og har derfor et godt kendskab til klubben. Han har også 2 børn, som spiller i klubben. Simon Andersen er tidligere træner i klubben og har også 2 børn, der spiller i klubben.

Efter generalforsamlingen har den nye bestyrelse konstitueret sig og består af følgende:
Mette Løgstrup er ny formand og samtidig kampfordeler
Bo Laursen fortsætter som næstformand og bliver også kasserer.
Cathrin Hansen fortsætter i bestyrelsen
Martin Winther nyt medlem af bestyrelsen
Simon Andersen nyt medlem af bestyrelsen

Klubbens nye formand Mette Løgstrup har været en del af bestyrelsen i næsten 10 år og har derfor et stort kendskab til klubben. Mette har også tidligere været med i Lunderskov Frøs Cup styregruppen. Mette spiller også selv fodbold i klubben. Klubben får en rutineret formand med stort kendskab til klubben, og hun spiller også selv fodbold, og hun har et stort netværk i klubben.

Mandag den 5. marts  kl 18.45 afholdes en ekstraordinær generalforsamling, hvor formålet er at få 1-2 mere valgt til bestyrelsen, således, at vi bliver 5-7 medlemmer.

Klubbens tidligere kasserer Thomas Sørensen har tilbudt, at være klubbens bogholder mv. i boldklubben samt i klubbens 3 støtteforeninger. Thomas refererer ind til klubbens kasserer Bo Laursen.

Den nye bestyrelse er trukket i arbejdstøjet, og har netop haft det første bestyrelsesmøde. Et rigtig godt møde med nye ideer, men samtidig fokus på de mange almindelige driftsopgaver, som bestyrelsen også har ansvar for bliver udført.

Den nye bestyrelse ser frem til samarbejdet med alle med tilknytning til Lunderskov Boldklub, herunder trænere, diverse udvalg, øvrige frivillige samt ikke mindst vores sponsorer.

På vegne at bestyrelsen Lunderskov Boldklub.
Lunderskov den 15. februar 2018
Bo Laursen