Menu

Nyhedsbrev marts 2018

image
10. marts 2018 kl. 16:14

Så er der nyt fra Lunderskov Boldklub…….                                                                                     

Den 5. marts blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling med et punkt – at få flere medlemmer i bestyrelsen. Her blev Dorte Møller Vistesen valgt. Dortes opgaver bliver at skrive disse nyhedsbreve og referater fra bestyrelsesmøder samt ikke mindst at holde vores lange hjælperliste opdateret. Så får du som frivillig ny adresse, telefonnummer alle lign., så håber jeg du vil sende hende en mail med ændringer på mvistesen@hotmail.com.

Du vil i øvrigt i løbet af marts kunne se en opdateret oversigt over hvem der har hvilke ansvarsområder i vores nye bestyrelse på hjemmesiden.

Den 5. april har Lunderskov Lokalråd inviteret alle byens foreninger til dialogmøde om en mulig paraplyorganisation Lunderskov – Vi deltager i mødet.

Som du måske allerede ved, så er bestyrelsen i gang med at samle forældrerepræsentanter fra alle ungdomshold i en HR frivilliggruppe. Enkelte hold mangler stadig at finde en repræsentant, så har du lyst til at bidrage til et godt ungdomsmiljø og hjælpe til med udvalgte opgaver, så kontakt Bo Laursen. Marts er traditionen tro også, at det er tid at samle nye som gamle trænere og ledere til fælles information, dialog, sparring og kickoff, dette sker mandag i uge 11 i klubhuset.

Sæsonstart betyder, at vi i løbet af marts og april skal indhente børneattester på alle frivillige i klubben. Til dette har jeg brug for dit CPR-nr – jeg udsender mail indenfor kort tid.

I bestyrelsen har vi stort ønske og håb om, at vi kan skabe et livligt fællesskab omkring klubben og særligt i klubhuset.  Vi starter med at samle de frivillige, som har meldt sig til arbejdet omkring kiosken, men skulle du have gode idéer eller har du lyst til at bidrage i netop det arbejde, så kontakt bestyrelsen.

Og så endelig en smule om fodbold…..

Træningskampe starter op den 20. marts. Planlægning af turneringskampe er i fuld gang og vil stort set være en gentagelse af sidste sæson således at forårets ungdomskampe (8 mands) lægges på hverdage.

I skrivende stund er der netop udsendt invitation til fælles opstart og standerhejsning for ungdom og andre interesserede – Vi håber at så både nye og gamle medlemmer – tag gerne naboens unger med, så de kan opleve fællesskabet på træningsbanen - mandag den 2. april start kl. 11.00

Næste nyhedsbrev kommer efter næste bestyrelsesmøde, som afholdes tirsdag den 3. april - når foråret forhåbentligt rigtigt står i fuldt flor og alle baner er grønne og klar til at blive betrådt af masser af glade fodboldspillere. Så indtil da - pas godt på vores baner, så vi sikrer, at de er klar til kampe og træning senere på sæsonen.

 

på bestyrelsens vegne

Mette Løgstrup, formand